Przedmiot działalności

Zakład wykonuje świadczenia zdrowotne w zakresie:

 1. Podstawowej opieki zdrowotnej.
 2. Specjalistycznej opieki ambulatoryjnej.
 3. Hospitalizacji osób potrzebujących całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego.
 4. Pogotowia i pomocy doraźnej.
 5. Przeprowadzania badań profilaktycznych.
 6. Anestezjologii i intensywnej terapii.
 7.  Ratownictwa medycznego.
 8.  Medycyny w środowisku nauczania i wychowania (szkolna).
 9. Rahabilitacji medycznej.
 10. Wykonywania badań diagnostycznych.
 11. Transportu sanitarnego.


Podstawowe zadania medyczne Szpitala:

 1. Badanie i porada lekarska.
 2. Leczenie.
 3. Badanie i terapia psychologiczną.
 4. Rehabilitacja lecznicza.
 5. Opieka nad kobietą ciężarną, jej płodem, porodem i połogiem oraz noworodkiem.
 6. Opieka nad dzieckiem zdrowym.
 7. Badania diagnostyczne, w tym analityki medycznej.
 8. Pielęgnacja chorych.
 9. Pielęgnacja i opieka nad niepełnosprawnymi.
 10. Opieka paliatywno-hospicyjna.
 11. Zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne.
 12. Czynności z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.


oraz działalność w zakresie:

 1. Analizy stanu zdrowia populacji z terenu działania.
 2. Uczestniczenia w kształceniu ustawicznym fachowym pracowników medycznych.
 3. Promocji zdrowia.
 4. Działalności logistycznej zapewniającej prawidłowe funkcjonowanie zakładu.
 5. Wykonywania innych świadczeń wynikających z dodatkowych umów i programów zdrowotnych.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Mławie
ul. Anny Dobrskiej 1
06-500 Mława

CENTRALA – Tel. 23 654-32-35
SEKRETARIAT - Tel/fax  23 654 32 40
email: sekretariat@szpitalmlawa.pl 
NIP: 569-14-26-619
REGON: 000302474

Dyrektor
mgr Waldemar Rybak
tel. 23 654 32 35 wew. 280

Zastępca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej
lek. Maria Wójciak
tel. 23 654 32 35 wew. 280

Główny Księgowy
Alicja Świątkowska
tel. 23 654 32 35 wew. 270

Zast. Dyrektora ds. Pielegniarstwa/Naczelna pielęgniarka
mgr Michalina Toczyłowska
tel. 23 654 32 35 wew. 310