Przejdź do:
Cennik usług

Cennik badań Pracowni Tomografii Komputerowej SP ZOZ Mława

Cennik badań Pracowni Radiologicznej SP ZOZ Mława

Cennik Serologia

Cennik badań Mikrobiologicznych SP ZOZ Mława

Cennik badań laboratoryjnych w SP ZOZ Mława

 
 

STERYLIZACJA MEDYCZNA

 

TRANSPORT SANITARNY

 

UDZIELENIE INFORMACJI

 

PORADY LEKARSKIE ORAZ KONSULTACJE I BADANIA SPECJALISTYCZNE

 

ENDOSKOPIA