Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

KOORDYNATOR ODDZIAŁU
lek. Krzysztof Pilarski

Z-ca KOORDYNATORA ODDZIAŁU
lek. Krzysztof Grzybowski

p.o. PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ
mgr Agnieszka Rejniak

Telefon:23 654-32-35


Dyżurka pielęgniarska – wew. 213

Dyżurka lekarska – wew. 214

Ordynator – wew. 215

Pielęgniarka Oddziałowa – wew. 216

Pielęgniarki anestezjologiczne - wew. 335

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Mławie
ul. Anny Dobrskiej 1
06-500 Mława

CENTRALA – Tel. 23 654-32-35
SEKRETARIAT - Tel/fax  23 654 32 40
email: sekretariat@szpitalmlawa.pl 
NIP: 569-14-26-619
REGON: 000302474

Dyrektor
mgr Waldemar Rybak
tel. 23 654 32 35 wew. 280

Zastępca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej
lek. Maria Wójciak
tel. 23 654 32 35 wew. 280

Główny Księgowy
Alicja Świątkowska
tel. 23 654 32 35 wew. 270

Zast. Dyrektora ds. Pielegniarstwa/Naczelna pielęgniarka
mgr Michalina Toczyłowska
tel. 23 654 32 35 wew. 310