Oddział wewnętrzny

KOORDYNATOR ODDZIAŁU
lek. Jacek Białobłocki

Z-ca KOORDYNATORA ODDZIAŁU
lek. Bogdan Gaszewski

p.o. PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ
Wioleta Zalewska - specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego 

Telefon: 23 654-32-35


Dyżurka pielęgniarska – wew. 222

Dyżurka lekarska – wew. 223

Ordynator – wew. 224

Sekretarka medyczna – wew. 225

Pielęgniarka Oddziałowa – wew. 286

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Mławie
ul. Anny Dobrskiej 1
06-500 Mława

CENTRALA – Tel. 23 654-32-35
SEKRETARIAT - Tel/fax  23 654 32 40
email: sekretariat@szpitalmlawa.pl 
NIP: 569-14-26-619
REGON: 000302474

Dyrektor
mgr Waldemar Rybak
tel. 23 654 32 35 wew. 280

Zastępca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej
lek. Maria Wójciak
tel. 23 654 32 35 wew. 280

Główny Księgowy
Alicja Świątkowska
tel. 23 654 32 35 wew. 270

Zast. Dyrektora ds. Pielegniarstwa/Naczelna pielęgniarka
mgr Michalina Toczyłowska
tel. 23 654 32 35 wew. 310