Oddział Rehabilitacyjny

KOORDYNATOR ODDZIAŁU
lek. Maria Wójciak

Z-ca KOORDYNATORA ODDZIAŁU
lek. Diana Wtulich

p.o. PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ
mgr Katarzyna Żmijewska - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego i geriatrycznego

Telefon: 23 654-32-35


Pielęgniarka oddziałowa – wew. 361

Fizjoterapeuci – wew. 362

Dyżurka lekarska – wew. 363

Dyżurka pielęgniarska – wew. 365

Pacjenci – wew. 367

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Mławie
ul. Anny Dobrskiej 1
06-500 Mława

CENTRALA – Tel. 23 654-32-35
SEKRETARIAT - Tel/fax  23 654 32 40
email: sekretariat@szpitalmlawa.pl 
NIP: 569-14-26-619
REGON: 000302474

Dyrektor
mgr Waldemar Rybak
tel. 23 654 32 35 wew. 280

Zastępca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej
lek. Maria Wójciak
tel. 23 654 32 35 wew. 280

Główny Księgowy
Alicja Świątkowska
tel. 23 654 32 35 wew. 270

Zast. Dyrektora ds. Pielegniarstwa/Naczelna pielęgniarka
mgr Michalina Toczyłowska
tel. 23 654 32 35 wew. 310