Oddział Pediatryczny

KOORDYNATOR ODDZIAŁU
lek. Ewa Gaszewska

Z-ca KOORDYNATORA ODDZIAŁU
lek. Agnieszka Giełdowska

p.o. PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ
Maria Jakubowska - specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego

Telefon: 23 654-32-35


Dyżurka pielęgniarska – wew. 255

Dyżurka lekarska – wew. 256

Pielęgniarka oddziałowa – wew. 257

Ordynator – wew. 258

Izba Przyjęć – wew. 259

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Mławie
ul. Anny Dobrskiej 1
06-500 Mława

CENTRALA – Tel. 23 654-32-35
SEKRETARIAT - Tel/fax  23 654 32 40
email: sekretariat@szpitalmlawa.pl 
NIP: 569-14-26-619
REGON: 000302474

Dyrektor
mgr Waldemar Rybak
tel. 23 654 32 35 wew. 280

Zastępca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej
lek. Maria Wójciak
tel. 23 654 32 35 wew. 280

Główny Księgowy
Alicja Świątkowska
tel. 23 654 32 35 wew. 270

Zast. Dyrektora ds. Pielegniarstwa/Naczelna pielęgniarka
mgr Michalina Toczyłowska
tel. 23 654 32 35 wew. 310