Oddział Ginekologiczno-Położniczy

KOORDYNATOR ODDZIAŁU
lek. Mariusz Błoński

Z-ca KOORDYNATORA ODDZIAŁU
lek. Joanna Kołodziejska

p.o. POŁOŻNA ODDZIAŁOWA
Zofia Komosińska - specjalista opieki okołoporodowej

Telefon: 23 654-32-35


Dyżurka pielęgniarska – wew. 247

Dyżurka lekarska – wew. 249

Ordynator – wew. 250

Pielęgniarka oddziałowa – wew. 252

Izba Przyjęć – wew. 272

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Mławie
ul. Anny Dobrskiej 1
06-500 Mława

CENTRALA – Tel. 23 654-32-35
SEKRETARIAT - Tel/fax  23 654 32 40
email: sekretariat@szpitalmlawa.pl 
NIP: 569-14-26-619
REGON: 000302474

Dyrektor
mgr Waldemar Rybak
tel. 23 654 32 35 wew. 280

Zastępca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej
lek. Maria Wójciak
tel. 23 654 32 35 wew. 280

Główny Księgowy
Alicja Świątkowska
tel. 23 654 32 35 wew. 270

Zast. Dyrektora ds. Pielegniarstwa/Naczelna pielęgniarka
mgr Michalina Toczyłowska
tel. 23 654 32 35 wew. 310