Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

KOORDYNATOR ODDZIAŁU
Lekarz Wojciech Niestępski

p.o. PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ

Wiesława Bergolc

Telefon: 23 654-32-35

Pielęgniarka oddziałowa – wew. 233 

Dyżurka pielęgniarska – wew. 260

Dyżurka lekarska – wew. 261

Ordynator – wew. 262

Sekretarka – wew. 263

 

KOORDYNATOR PODODDZIAŁU URAZOWO-ORTOPEDYCZNEGO 
lek. Grzegorz Kowalski

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA PODODDZIAŁU URAZOWO-ORTOPEDYCZNEGO 
Jolanta Markowska

Telefon: 23 654-32-35


Pielęgniarka oddziałowa – wew. 351

Dyżurka pielęgniarska – wew. 352

Dyżurka lekarska – wew. 353

Pacjenci – wew. 354

Ordynator – wew. 355

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Mławie
ul. Anny Dobrskiej 1
06-500 Mława

CENTRALA – Tel. 23 654-32-35
SEKRETARIAT - Tel/fax  23 654 32 40
email: sekretariat@szpitalmlawa.pl 
NIP: 569-14-26-619
REGON: 000302474

Dyrektor
mgr Waldemar Rybak
tel. 23 654 32 35 wew. 280

Zastępca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej
lek. Maria Wójciak
tel. 23 654 32 35 wew. 280

Główny Księgowy
Alicja Świątkowska
tel. 23 654 32 35 wew. 270

Zast. Dyrektora ds. Pielegniarstwa/Naczelna pielęgniarka
mgr Michalina Toczyłowska
tel. 23 654 32 35 wew. 310