Nocna pomoc lekarska

Pacjenci uzyskają pomoc lekarską i pielęgniarską w soboty, niedziele i święta /całodobowo/ oraz w godzinach nocnych /18.00-8.00/ w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, 06-500 Mława, ul. A. Dobrskiej 1 (główne wejście do szpitala).

Wymagany dowód ubezpieczenia.

Pogotowie Ratunkowe udziela tylko pomocy wyjazdowej w stanie nagłego zagrożenia i życia.

Telefon do NPL:  513-087-692 lub 513-087-910 

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Mławie
ul. Anny Dobrskiej 1
06-500 Mława

CENTRALA – Tel. 23 654-32-35
SEKRETARIAT - Tel/fax  23 654 32 40
email: sekretariat@szpitalmlawa.pl 
NIP: 569-14-26-619
REGON: 000302474

Dyrektor
mgr Waldemar Rybak
tel. 23 654 32 35 wew. 280

Zastępca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej
lek. Maria Wójciak
tel. 23 654 32 35 wew. 280

Główny Księgowy
Alicja Świątkowska
tel. 23 654 32 35 wew. 270

Zast. Dyrektora ds. Pielegniarstwa/Naczelna pielęgniarka
mgr Michalina Toczyłowska
tel. 23 654 32 35 wew. 310