Wniosek o udostępnienie dok. medycznej
Dla pacjenta » 

Odbiór dokumentacji możliwy w pokoju nr 109 w godz. 7:00-14:00 osobiście z dowodem tożsamości lub przez osobę upoważnioną do odbioru dokumentacji (Ustawa o prawach  pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U.2017.O.1318t.j. - Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

Czas przechowywania dokumentacji medycznej - art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. (poz 1318)).

 

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Mławie
ul. Anny Dobrskiej 1
06-500 Mława

CENTRALA – Tel. 23 654-32-35
SEKRETARIAT - Tel/fax  23 654 32 40
email: sekretariat@szpitalmlawa.pl 
NIP: 569-14-26-619
REGON: 000302474

Dyrektor
lek. Jacek Białobłocki
tel. 23 654 32 35 wew. 280

Zastępca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej
lek. Maria Wójciak
tel. 23 654 32 35 wew. 280

Główny Księgowy
Alicja Świątkowska
tel. 23 654 32 35 wew. 270

Zast. Dyrektora ds. Pielegniarstwa/Naczelna pielęgniarka
mgr Michalina Toczyłowska
tel. 23 654 32 35 wew. 310