Hospitalizacja

Pobyt
Szczegółowe informacje dotyczące topografii i funkcjonowania danego oddziału przekazane będą przez Pielęgniarkę Oddziałową.

Zalecenia:

 • pacjentom nie wolno bez wiedzy personelu wychodzić poza obręb oddziału i szpitala, w porze obchodów lekarskich oraz zabiegów i opatrunków pacjent powinien przebywać w sali chorych,
 • należy stosować się do indywidualnych zaleceń lekarza, pielęgniarki w zakresie diagnostyki, leczenia, pielęgnacji oraz żywienia,
 • należy dbać aby swoim zachowaniem nie zakłócać spokoju innym chorym,
 • nie wolno palić tytoniu i pić alkoholu,
 • należy przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00,
 • należy szanować własność szpitala oraz innych pacjentów,
 • nie wolno manipulować aparaturą medyczną, urządzeniami i instalacjami elektrycznymi, gazowymi, wentylacyjnymi, grzewczymi,
 • nie należy używać telefonów komórkowych w pobliżu aparatury elektronicznej.


Godziny posiłków
Posiłki wydawane są i spożywane w salach chorych lub pomieszczeniach do tego wyznaczonych:

 • śniadania: 7.45- 9.30,
 • obiad: 11.45-13.30,
 • kolacja: 17.00-18.30.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Mławie
ul. Anny Dobrskiej 1
06-500 Mława

CENTRALA – Tel. 23 654-32-35
SEKRETARIAT - Tel/fax  23 654 32 40
email: sekretariat@szpitalmlawa.pl 
NIP: 569-14-26-619
REGON: 000302474

Dyrektor
mgr Waldemar Rybak
tel. 23 654 32 35 wew. 280

Zastępca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej
lek. Maria Wójciak
tel. 23 654 32 35 wew. 280

Główny Księgowy
Alicja Świątkowska
tel. 23 654 32 35 wew. 270

Zast. Dyrektora ds. Pielegniarstwa/Naczelna pielęgniarka
mgr Michalina Toczyłowska
tel. 23 654 32 35 wew. 310